Organizare

AIFR

Membrii titulari AIFR pot fi cuprinşi în:

– Filiale si Sucursale

– Centre

– Membri neafiliati (necuprinşi în Filiale, Sucursale sau Centre).