Președinte

AIFR

Între şedinţele consiliului director, conducerea şi administrarea AIFR este asigurată de președinte.

În cazul în care președintele nu își poate exercita atributele, conducerea și administrarea este asigurată de unul dintre vicepreședinți.

Președintele reprezintă AIFR în faţa autorităţilor publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici cu care AIFR are relaţii şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia, precum și în relațiile cu partenerii externi.