Standardizare

AIFR

Cunoaşterea standardelor, normelor şi reglementărilor ce guvernează activitatea tehnică reprezintă o cerinţă de bază în rezolvarea cu înalt profesionalism a provocărilor tehnice atât în activitatea de exploatare, întreţinere, cât mai ales în activitatea de cercetare şi proiectare.

La nivel European standardizarea este reglementată de o serie de documente, conform listei pe care o puteti vizualiza la adresa website www.ec.europa.eu

Acest listă de referinţe (liste sursă), prezintă în ordine cronologică, “Politica europeană de standardizare” prin documentele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (linii directoare de cooperare, rapoarte Comisiei, documentele de lucru al serviciilor Comisiei, concluziile Consiliului, rezoluțiile Consiliului și rezoluții ale Parlamentului European).

Titlurile sunt date în limba engleză, dar cele mai multe dintre aceste documente au fost publicate în toate limbile oficiale ale UE.

Legea 163/2015 privind Standardizarea Națională (descarcă aici).

Legislaţia Europeană în domeniul transporturilor poate fi accesată la adresa web: www.eur-lex.europa.eu 

Principalele instituţii/asociaţii de standardizare şi reglementare pot fi accesate la următoarele adrese website:

Reglementarile, normativele si instructiile cu specific feroviar le puteti accesa la adresa web:

Reglementarile, normativele si instructiile cu specific feroviar

Interoperabilitatea Sistemelor Feroviare. Impactul asupra standardelor europene şi internaţionale pentru echipamente electrice şi electronice feroviare.

Material a fost pregatit si prezentat de d-na Eugenia Aghinii, expert principal standardizare la Asociaţia de Standardizare din România – ASRO – Departamentul Electric, la seminarul Interoperabilitatea Sistemelor Feroviare.

Sectorul transportului feroviar este constrâns de bariere industriale care apar din cauza competiţiei cu alte moduri de transport, în special transportul rutier. Stabilirea unei pieţe interne pentru serviciile şi echipamentele feroviare depinde pe de o parte, de dreptul de acces la infrastructură şi pe de altă parte de alinierea sistemelor tehnice la tehnologiile avansate în vederea asigurării interoperabilităţii lor. Armonizarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru sistemul de căi ferate Trans – European este esenţial pentru libera circulaţie a trenurilor şi a echipamentului aferent în piaţa unică europeană.

Materialul, în extenso, poate fi descarcat aici.