Statutul AIFR

AIFR

Statutul Asociației Inginerilor Feroviari din România este actul său normativ de funcționare. El cuprinde prevederi generale de organizare și conducere, scopul și obiectivele AIFR, drepturile și obligațiile membrilor săi, precum și dispoziții generale. Statutul este aprobat în adunarea generală din 22 noiembrie 2019 și se poate modifica de Adunarea Generală.

Aici puteți descărca statutul AIFR, pentru vizualizare sau imprimare.