Adunarea Generala a Uniunii Asociațiilor Europene a Inginerilor Feroviari – UEEIV

Prezidiu UEEIV 2018Pe 23 noiembrie 2018 a avut loc la Frankfurt ședința conducerii și Adunarea Generală a Uniunii Asociațiilor Europene ale Inginerilor Feroviari. 

La ședința conducerii a participat d-ul Adrian-Doru Stănescu – Președinte Executiv.

În cadrul ședinței au fost aprobate documentele care se vor prezenta în AG și au fost prezentate rapoartele fiecărei asociații membre. AIFR a prezentat principalele acțiuni de la ultima AG, între care cele mai importante fiind expoziția Infratrans, realizarea și dezvoltarea site-lui aifr.ro și săptămânalul newsletter, colaborările cu principalele organizații și asociații de profil precum AGIR, Club Feroviar, ASRO, acțiuni de promovare a membrilor noștri susținători etc.  AIFR a insistat asupra dezvoltării relațiilor bilaterale cu celelalte asociații feroviare, membre UEEIV și creșterea rolului prezidiului în această direcție. AIFR a fost de acord cu propunerea de organizare în România a ședinței prezidiului UEEIV în luna iunie 2019 când va avea loc și a X-a ediție a expoziției Infratrans.

La Adunarea Generala (AG) UEEIV, din partea AIFR, au participat domnii Adrian-Doru Stănescu – Președinte Executiv, Crăciun Orlando – Vicepreședinte  și Vasile Barbu – Trezorier.

Una din modificările de interes mai larg privind modificarea statutului UEEIV a fost convocarea anuală a AG UEEIV, în loc de trei ani ca până în prezent. Alegerile prezidiului UEEIV vor avea loc în continuare la 3 ani. Următoarea AG va fi în iunie 2020.

Proiectul de Statut UEEIV (en) prezentat și discutat în AG a fost aprobat în unanimitate.

O altă temă a constituit-o nominalizarea și aprobarea membrilor onorifici ai UEEIV. Au fost nominalizate și aprobate trei persoane, dintre care una este d-ul ing. Octavian Udriște membru în Consiliul Național AIFR, fost membru în prezidiul UEEIV și cenzor, ca o recunoaștere a activității deosebite desfășurată în cadrul UEEIV.

Adunarea Generală UEEIV a aprobat noul Prezidiu al UEEIV pentru următorii 3 ani.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj