Adunarea Generală

AIFR

Adunarea generală este forul suprem de conducere al AIFR şi este alcătuită din totalitatea membrilor titulari. Adunarea generală este statutar constituită dacă sunt prezenți, direct sau prin reprezentare, cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor titulari. Modul de funcţionare şi atribuţiile acesteia sunt prevăzute de Art. 8.2 din Statutul AIFR. Adunarea generală se convoacă în sesiuni ordinare organizate o dată pe an, de regulă în primul trimestru, sau în sesiuni extraordinare la hotărârea majorității membrilor consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin 1/4 din numărul membrilor titulari. O dată la 4 ani adunarea generală alege președintele, vicepreședinții, secretarul general, trezorierul central, membrii titulari și membrii supleanți ai consiliului director și membrii comisiei de cenzori. Adunarea generală hotărăşte cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți şi al membrilor reprezentați la şedinţa respectivă, cu excepția cazului în care este necesar votul a 2/3 sau 3/4  din membri. Dacă nu este statutar constituită potrivit punctului 8.2.1 alin. (1), adunarea generală se convoacă din nou şi are loc în următoarele 21 de zile, iar anunțul de convocare se transmite cu cel puţin 14 zile înainte. În acest caz, adunarea generală este statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi şi reprezentaţi. Hotărârile se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți şi al membrilor reprezentați, cu excepția cazului în care este necesar votul a 2/3 sau 3/4  din membri. În urma Adunării Generale din 22.11.2019 au fost alesi urmatorii:
Manea Constantin Președinte de onoare 722693059  cmanea54@yahoo.com
Stănescu Adrian-Doru Președinte 722352374 doru.stanescu@gmail.com
Gavrilă Gigi Vicepreședinte 729035131 gigi_gavrila2004@yahoo.co.uk
Craciun Orlando Vicepreședinte  722693006  o.craciun@hotmail.com
Dejoianu Marina Vicepreședinte 724399070 marinaghiocel@yahoo.com
Ciotarca Aurel Vicepreședinte 722693007 cioty1954@yahoo.com
Barbu Aurel Alexe Secretar general 787768818 relu747@yahoo.co.uk
Barbu Vasile Trezorier central 723227169 vasile.barbu@gmail.com
Bosianu Liviu-Ioan Membru titular  721286633 liviu_bbv@yahoo.com
Golea Valentin Membru titular 724541208 valentin.golea@gmail.com
Ispas Eugen Membru supleant 722434100 eugen.ispas@gmail.com
Stancescu Mihai Valentin Membru supleant 0723418988 misulicab52@gmail.com
Barbos Iuliu Membru supleant 724806693 i.barbos@upcmail.ro
Botocan Carmen Comisia de cenzori-contabil autorizat 726595037 cbotocan@yahoo.com
Covrig Mirela-Alice Comisia de cenzori 723565333 mirela.alice@gmail.com
Piciu Octavian Comisia de cenzori 721617195 opiciu@yahoo.co.uk
Udriște Octavian Consiliul de onoare 724459655 octavian.udriste@gmail.com
Leancu Ioan Virgil Consiliul de onoare 0745185185 leancuvirgil@yahoo.com
Filimon Ionel Consiliul de onoare 722693848 ionelfilimon.if@gmail.com