Despre Noi

AIFR

Asociația Inginerilor Feroviari din România este o organizație profesională, independentă, apolitică, fără drept patrimonial, neguvernamentală, constituită ca persoană juridică de drept privat, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 București sub nr.257/19 august 1992, având înregistrare naţională sub nr. 495/A/1992.

Denumirea prescurtată (acronimul) a Asociației Inginerilor Feroviari din România este AIFR®. Acronimul şi emblema/logo-ul AIFR® sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM – sub numărul M02200/27 martie 2015.

Asociatia Inginerilor Feroviari din Romania are următoarele scopuri principale:

 • să inițieze și să susțină acțiuni privind revitalizarea și modernizarea sistemului feroviar;
 • să contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale a inginerilor şi celorlalte cadre tehnice de toate specializările care activează în, sau pentru sectorul feroviar;
 • să reprezinte la nivel național și internațional și să promoveze interesele profesionale ale membrilor săi;
 • să informeze membrii săi, prin site-ul aifr.ro sau prin alte mijloace de informare, asupra progreselor tehnicii în domeniul feroviar;
 • să înlesnească membrilor săi accesul la literatura tehnică de specialitate, din ţară şi din străinătate şi să organizeze puncte de documentare;
 • să încurajeze şi să ajute membrii titulari, în publicarea de cărţi și lucrări de specialitate;
 • să sprijine participarea membrilor săi la cursuri de formare, specializare și perfecționare în domeniul feroviar;
 • să sprijine participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, schimburi de experiență, expoziții de specialitate etc. naționale și internaționale;
 • să coopereze cu agenți economici din ţară şi din străinătate, care furnizează produse sau servicii pentru domeniul feroviar;
 • să conlucreze cu unitățile de învățământ superior din ţară, în vederea unui schimb reciproc de informaţii, care să contribuie la formarea de ingineri capabili să facă faţă cerinţelor actuale şi viitoare ale domeniului feroviar;
 • să stabilească contacte cu asociaţii, instituții şi societăți similare din țară și din străinătate;
 • să organizeze activități pe probleme profesionale specifice domeniului feroviar;
 • să editeze, dacă este posibil, publicaţii de specialitate;
 • să contribuie la susținerea unui mediu elevat de activitate inginerească în domeniul feroviar, respectiv la adaptarea exigențelor la nivelul de competență;
 • să conştientizeze şi să îmbunătăţească poziţia, rolul şi responsabilitatea inginerului feroviar în societate;
 • să furnizeze cadrul necesar pentru certificarea ca inginer feroviar european;
 • să dețină și să gestioneze propriu site aifr.ro

964+

membri simpatizanți

Membrii simpatizanți, înscriși în grupul AIFR de pe facebook.

147+

Membri titulari

Membrii care constituie structura Asociației

10+

Membri sustinatori

Societăți de construcții și producție feroviare, institute și societăți de proiectare, consultanță etc.

7

Locații - Centre AIFR

Organizări locale conform prevederilor statutare.

AIFR este membră

Organele AIFR sunt Adunarea Generala, Consiliul Director si Comisia de cenzori. O data la 4 ani adunarea generala alege presedintele, vicepresedintii, secretarul general, trezorierul central, membrii titulari si membrii supleanti ai consiliului director si membrii comisiei de cenzori

Adunarea Generală

De ce sa devii membru AIFR

A deveni membru al Asociației Inginerilor Feroviari Români (AIFR) este o alegere inspirată pentru toți inginerii pasionați de domeniul feroviar și pentru cei care își doresc să contribuie la dezvoltarea acestuia în România. AIFR oferă numeroase facilități membrilor săi.

Comunitatea Conexiunilor Feroviare

AIFR reprezintă o rețea valoroasă pentru specialiștii din industria feroviară, facilitând conexiuni și schimbul de idei între membri. Această comunitate oferă o platformă vitală pentru networking și colaborare.

Dezvoltare Profesională Avansată

AIFR investește în educația continuă prin organizarea de evenimente de calitate, cum ar fi conferințe și seminarii, pentru a ajuta membrii să își dezvolte competențele și să rămână la curent cu inovațiile din domeniu.

Contribuție la Feroviarul Românesc

AIFR reprezintă o voce influentă în industrie și în fața autorităților, apărând interesele membrilor și contribuind la dezvoltarea infrastructurii feroviare din România. Prin aderare, membrii pot să-și aducă contribuția la progresul sectorului feroviar.

Susținători

Membrii susținători AIFR