Asigurarea şantierelor feroviare şi sistemele 4.0

De la lanțul Sipo la avertismente din cloud – potențial tehnic și cerințe pentru siguranța ocupațională inovatoare pe șantierele de cale.

Pentru a proteja muncitorii din construcția căilor ferate și exploatare, agenți de securitate (Sipo) au fost dislocați pe șantiere de zeci de ani. În ultimii 30 de ani s-au dezvoltat sisteme tehnice de avertizare (sisteme automate de avertizare, AWS) care, pe lângă barierele fixe, au modelat mecanizarea zonei de securitate. Următoarea generație „Warning Systems 4.0” va deschide un potențial suplimentar prin introducerea GPS-ului, a senzorilor, a tehnologiei smartphone-urilor și a cloud-ului și, în același timp, va avea un impact asupra calificărilor celor implicați.

Traducerea articolului din revista EI-Der EISENBAHN INGENIEUR nr. 7/2021, pg 26-30, autor Cornelius Toussaint, realizată de Dipl. Ing. Dan Fulea, Șef Centru AIFR Brașov poate fi accesată aici

NOTĂ AIFR:

Cerințe specifice sunt precizate în SR EN 16704-2-1:2017 Aplicații feroviare – Căi ferate – Protecție de siguranță pe șină în timpul lucrului – Partea 2-1: Aplicaţii feroviare. Cale. Protecţie şi securitate în timpul lucrărilor la cale. Partea 2-1: Soluţii comune şi tehnologie. Cerinţe tehnice pentru sistemul de avertizare a trenului (TWS).

Prezentul standard definește cerințele minime funcționale și nefuncționale pentru dezvoltarea unui sistem de avertizare a căii (TWS) pentru a avertiza persoanele în timpul lucrului pe șine sau în apropiere cu privire la apropierea de trenuri sau vehicule feroviare folosind semnale acustice și vizuale TWS. Aceste sisteme pot, de asemenea, să influențeze apropierea de trenuri și vehicule feroviare prin funcția de oprire. Acest standard european este aplicabil: – sistemelor, subsistemelor și componentelor din TWS, inclusiv celor care conțin software; în special; – la noul TWS; – la noi integrări de sisteme, subsisteme și componente în TWS existente; – la modificările TWS dezvoltate conform acestui standard. Pentru unitățile de avertizare simple (de exemplu, claxonele electrice simple) se recomandă utilizarea și a acestui standard. Acest document nu tratează:

– pericolele în timpul instalării TWS cauzate de trenuri sau vehicule feroviare pe linii;

– pericole cauzate de utilizarea necorespunzătoare a TWS;

– pericole cauzate de comportamentul necorespunzător al persoanelor care lucrează pe sau în apropierea pistei;

– CO2-tyfone, claxon de semnal de presiune actionat uman

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj