Buletinul standardizării – Aprilie 2024

A apărut Buletinul standardizării numărul 4 care cuprinde standardele române aprobate în luna aprilie 2024, fiind organizat pe:

  • Standardizarea națională;
  • Standardizare europeană;
  • Standardizare internațională

Standardele române originale sunt notate cu (E). Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin metoda filei de confirmare sau metoda notei de confirmare, textul standardului nu este publicat în versiune română.

Versiunile originale ale acestor standarde pot fi procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. Buletinul poate fi accesat aici.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj