CE a adoptat o nouă propunere privind transportul combinat

Propunerea de astăzi 7 noiembrie, privind transportul combinat urmărește să sporească sustenabilitatea transportului de mărfuri prin îmbunătățirea competitivității transportului intermodal de marfă – transportul de mărfuri care utilizează două sau mai multe moduri de transport – în raport cu transportul exclusiv rutier. Propunerea actualizează actuala Directivă privind transportul combinat și completează pachetul privind înverzirea transportului de marfă, a cărui mare parte a fost adoptată în iulie 2023. Pachetul va ajuta sectorul transportului de marfă să își îndeplinească rolul care îi revine în îndeplinirea de către UE a obiectivelor Pactului verde.

În timpul operațiunilor de transport intermodal, o unitate de încărcare, cum ar fi un container, este deplasată printr-o combinație de camion, tren, șlep, navă sau avion. Transportul combinat este un tip de transport intermodal care combină flexibilitatea transportului rutier, care ar fi utilizat în continuare pentru primul/ultimul segment al unei călătorii, pentru a se asigura că orice loc din UE poate fi atins, cu performanța de mediu a transportului feroviar, a transportului pe căi navigabile interioare sau a transportului maritim pe distanțe scurte pentru segmentul principal al călătoriei.

Revizuirea de astăzi va face transportul intermodal mai eficient și mai competitiv. Acesta reorientează sprijinul către operațiunile care reduc cu cel puțin 40 % externalitățile negative în comparație cu operațiunile exclusiv rutiere între aceleași puncte de plecare și de sfârșit. Platformele digitale instituite în temeiul Regulamentului privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (eFTI) vor oferi un instrument de calcul care va permite organizatorilor de transport să demonstreze dacă operațiunea lor este eligibilă pentru sprijin. Vor transmite informațiile necesare într-un mod accesibil; sistemele digitale acreditate vor face restul.

Pe lângă măsurile de reglementare existente, propunerea introduce o derogare de la interdicțiile temporare de a conduce, cum ar fi interdicțiile de a conduce în weekend pentru transportul combinat. Scopul este de a îmbunătăți utilizarea terminalului și a altor capacități de infrastructură, permițând camioanelor care efectuează segmentele scurte de alimentare să ajungă la terminale în funcție de orele de plecare ale trenurilor, barjelor sau navelor.

Propunerea stabilește un obiectiv de competitivitate pentru statele membre pentru a reduce cu cel puțin 10 % costul mediu din ușă în ușă al operațiunilor de transport combinat în termen de 7 ani și le impune să pună în aplicare politicile necesare în acest scop. Un nou portal al UE pentru informațiile privind transportul intermodal va oferi linkuri către cadrele naționale de politică ale tuturor statelor membre, precum și informații practice privind măsurile în vigoare, sporind transparența măsurilor naționale.

Operatorii terminalelor vor avea, de asemenea, obligația de a furniza informații minime pe site-urile lor web cu privire la serviciile și instalațiile de la terminalele lor de transbordare din UE.

”În 2022, 13.6 miliarde de tone de mărfuri au fost transportate pe drumurile din UE. Acest transport de marfă este esențial pentru economia UE și, pe măsură ce cererea crește, trebuie să menținem sub control costurile și emisiile. Prin propunerea noastră, camioanele vor continua să joace un rol în sectorul transportului de marfă, dar combinarea acestora cu alte moduri de transport mai durabile, cum ar fi barjele, transportul maritim pe distanțe scurte sau trenurile, va reduce costurile externe ale transportului și va optimiza utilizarea rețelei noastre de transport în beneficiul cetățenilor și al economiei noastre. Adina Vălean, comisar pentru transporturi – 07/11/2023”

Următoarele etape Propunerea va fi examinată acum de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Istoricul dosarului Directiva privind transportul combinat a fost modificată ultima dată în 1992. Comisia a prezentat două propuneri anterioare de actualizare a directivei, în 1998 și în 2017; în ambele cazuri, propunerea de modificare a fost retrasă de Comisie, deoarece colegiuitorii nu au ajuns la un acord satisfăcător. Cu toate acestea, unele părți ale directivei sunt depășite, definiția și criteriile de eligibilitate cauzează probleme practice în acest sector, iar sprijinul nu este atât de eficace pe cât ar putea fi. Prin Pactul verde european, Comisia a propus din nou modificarea directivei pentru a oferi un cadru de sprijin mai ambițios pentru transferul modal, pentru a aduce o schimbare reală.

Pentru mai multe Informații

Întrebări &Răspunsuri

Propunerea

Prelucrare după Comisia Europeană

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj