CE a sesizat Curtea de Justiție a UE cu privire la SPANIA privind spațiul feroviar unic european.

Comisia Europeană a decis pe 18 octombrie să trimită Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea corectă și neaplicarea Directivei 2012/34/UE de instituire a spațiului feroviar unic european.

Comisia consideră că, în Spania, cadrul de reglementare în domeniul feroviar încalcă mai multe dispoziții ale directivei, referitoare la: independența administrării de care beneficiază administratorului infrastructurii – mai precis în ceea ce privește determinarea tarifelor de utilizare a infrastructurii –, administrarea întreprinderilor feroviare conform principiilor comerciale și redactarea corectă a acordurilor de natură contractuală.

Prin urmare, în mai 2018, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere la care Spania a răspuns în ianuarie 2019, informând Comisia că unele dintre obiecțiile formulate au fost soluționate prin adoptarea unor noi acte legislative, în timp ce altele necesitau acțiuni suplimentare. Cu toate acestea, Comisia a considerat că Spania nu a reușit să asigure transpunerea corectă a mai multor articole din directivă și, în consecință, a trimis un aviz motivat în octombrie 2019. În decembrie 2022, Spania a informat Comisia că a transpus măsuri suplimentare, însă analiza Comisiei a concluzionat că nu toate aspectele evidențiate au fost abordate.

Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Spania.

Prelucrare după Comisia Europeană

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj