CE îndeamnă GERMANIA să transpună corect normele UE pentru Spațiul feroviar unic european

Comisia Europeană a decis să trimită Germaniei o scrisoare de punere în întârziere suplimentară (INFR(2019)2159) pentru transpunerea incorectă a normelor UE privind spațiul feroviar unic european.

Spațiul feroviar unic european este un sistem de rețele feroviare la nivelul întregii UE pentru a permite extinderea sectorului feroviar bazat pe concurență, armonizarea tehnică și dezvoltarea comună a conexiunilor transfrontaliere.

O parte din aceasta este pusă în aplicare prin Directiva 2012/34/UE, care acoperă în special aspecte legate de concurență, supravegherea reglementară și pentru accesul echitabil și nediscriminatoriu la infrastructura feroviară și la serviciile conexe feroviare.

Germania nu a transpus corect unele dintre dispozițiile directivei, motiv pentru care Comisia a trimis o primă scrisoare de punere în întârziere Germaniei la 10 octombrie 2019. În timp ce Germania a remediat unele dintre deficiențele semnalate în scrisoarea inițială de punere în întârziere, Evaluarea de către Comisie a legislației nou notificate de Germania a ridicat preocupări suplimentare.

Germania are acum două luni pentru a răspunde la argumentele invocate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Prelucrare după Comisia Europeană

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj