CE solicită SLOVACIEI să aplice corect normele UE privind interoperabilitatea feroviară

Comisia Europeană a decis pe 16 noiembrie să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Slovaciei [INFR(2023)4016] pentru neaplicarea corectă a cerințelor de interoperabilitate feroviară prevăzute în Directiva 2008/57/CE.

Această directivă stabilește un cadru pentru asigurarea interoperabilității între căile ferate din Uniunea Europeană prin armonizarea cerințelor tehnice și stabilirea unui proces de verificare a acestora. Au fost identificate deficiențe în Slovacia în ceea ce privește procesul de autorizare pentru punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare și în ceea ce privește aplicarea normelor privind evaluarea și aprecierea riscurilor. Slovacia are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Slovaciei un aviz motivat.

Prelucrare după Comisia Europeană

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj