CE solicită UNGARIEI și AUSTRIEI să pună în aplicare corect normele UE privind spațiul feroviar unic European

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2023)2154] și Austriei [INFR(2023)2153] pentru netranspunerea corectă a legislației UE privind spațiul feroviar unic european. Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz motivat Ungariei [INFR(2021)2092] pentru netranspunerea și neaplicarea corectă a anumitor norme ale UE privind spațiul feroviar unic european.

Comisia constată că dispozițiile naționale privind transportul feroviar din Ungaria și Austria nu sunt în conformitate cu Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2016/2370, deoarece aceste dispoziții par să restrângă în mod nejustificat dreptul de a solicita un test de echilibru economic. De asemenea, Comisia consideră că legislația austriacă pare să restrângă domeniul de aplicare al funcțiilor de administrare a infrastructurii care pot fi partajate între diferiți administratori de infrastructură. Ea constată, de asemenea, că legislația din Ungaria nu respectă dispozițiile Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește independența funcțiilor esențiale ale administratorului de infrastructură, posibilitatea administratorului de infrastructură de a încheia acorduri de cooperare cu întreprinderile feroviare și cooperarea dintre organismul național de reglementare și omologii săi din alte state membre.

Austria și Ungaria au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor semnalate de Comisie.  Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Netranspunerea integrală a acestor norme creează un obstacol pentru interoperabilitatea dintre sistemele de taxare rutieră electronică din statele membre și pentru asigurarea aplicării transfrontaliere a obligației de plată a taxelor rutiere în UE. În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestor state membre în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

În plus, Comisia consideră că legislația maghiară prevede derogări de la aplicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2012/34/UE care depășesc domeniul de aplicare a dispozițiilor acestei directive. În avizul motivat, Comisia își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la lipsa de independență a organismului maghiar de reglementare în domeniul feroviar față de minister și constată că legislația maghiară nu respectă încă dispozițiile care stabilesc cerințe privind resursele, atribuțiile și competențele organismului de reglementare, prevenirea conflictelor de interese și cooperarea cu organismele de reglementare din alte state membre. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător din partea Ungariei, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Prelucrare după Comisia Europeană

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj