CFR Călători – licitație pentru servicii de reparaţie tip RTG la vagoanele seria 2187

SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 09.01.2024 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anuntul de participare CN1063995 “Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roți monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, refacere protecție anticorozivă și vopsire integrală în sistem poliuretanic, servicii de recondiționări / înlocuiri de subansamble /piese / materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoanele de călători seria 2187” Număr de referință:SNTFCMR 30/2023 cod unic identificare A1-RO11054545-2023-4767 (var. 11.12.2023)

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între: 138.100,00  si 36.379.955,40 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Prețul ofertei (componenta fianciară) – pondere 90%, Termenul de garanţie – pondere 10%.
  • Durata contractului: 23 luni
  • Tip finanțare: Alte fonduri
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Achizitia implica incheierea unui acord-cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.02.2024 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj