CFR Călători – licitație servicii de reparaţie planificată la vagoanele seria 2296

SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anunțul de participare CN 1059859 “Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roți monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, servicii de recondiționări / înlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoane de călători seria 2296” Număr de referință: SNTFCMR 22/2023 cod unic identificare A1-RO11054545-2023-4269 (var. 31.07.2023)

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între: 143.620,00 și 68.325.308,00 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Prețul ofertei – pondere 90%, Termenul de garanţie – pondere 10%.
  • Durata contractului: 23 luni
  • Achiziția implică încheierea unui acord-cadru
  • Tip finanțare: Alte fonduri
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Achizitia nu implica încheierea unui acord-cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 06.11.2023 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP, Foto: Atelierele Grivița

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj