CFR – licitație pentru realizare conexiune feroviară cu aeroportul Traian Vuia Timișoara

C.N.C.F “C.F.R.” S.A. – Sucursala Regională C.F. Timișoara – Unitate Operațională, a publicat pe sistemul electronic de achiziții publice SEAP anunțul de participare CN1061174 ”Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție) Număr de referință: 3/1/7/2953/17.10.2023”

Descriere succintă: În urma finalizării studiului de fezabilitate au fost prevăzute o linie nouă electrificată, racordată în linia existentă CF 217 Timișoara Est – Radna, o stație de cale ferată cu două linii pentru trenurile de călători situată în imediata vecinătate a terminalului aeroportului internațional Traian Vuia Timișoara și modernizarea liniei existente CF Timișoara Est – Radna, de la stația CF Timișoara Est până la punctul de racordare.

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între : 323.297.762,98 și 353.781.161,43 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Prețul ofertei – componenta financiară pondere 40%, Perioada de garanație a lucrărilor pondere 15%, Experienta detinuta – Sef echipă proiectare pondere 16%, Experiența detinută – Expert proiectant de infrastructură și suprastructură pondere 9%, feroviară, Experiența deținută – Manager de proiect – pondere 20%..
  • Durata contractului: 30 luni
  • Achizitia se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Achiziția nu implică încheierea unui acord-cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 12.12.2023 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj