CFR SA a atribuit contractul pentru Elaborarea SF pentru „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” – SRCF Brașov

CFR_logo_nouConform anunțului nr. CAN1027553 / 9 ian. 2020 publicat pe SEAP, CFR SA a atribuit contractul pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” – SRCF Brașov, conform cerinţelor caietului de sarcini nr.710/1/281/30.07.2019, firmei VIO – TOP / RO 11799060.

  • Valoarea totală a contractului atribuit este de 1.400.000 RON
  • Locul principal de executare: Pe raza de activitate a SRCF Brasov conform prevederilor din Caietul de sarcini
  • Durata in luni: 8

Sursa de finanţare va fi asigurată din cadrul Titlului de Cheltuială 58 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 – 58.01 Programe din Fondul European de dezvoltare Regională (FEDER).

Mai multe informaţii pe site-ul SEAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj