CNCF “CFR” SA a publicat anunțul de participare pentru reabilitare platformă cu înlocuirea aparatelor de cale Stația Sibiu SRCF Brașov

CFR_logo_nouCompania Natională de Căi Ferate “CFR” – SA prin Sucursala Regionala CF Braşov, a publicat la data de 23.01.2020 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP, anunțul de participare nr. CN1018405 “Reabilitare platformă cu înlocuirea aparatelor de cale Stația Sibiu, Cap Y (actualizare documentație si execuție)” SRCF Brasov. Număr de referință: UO5.7.C.1.2

Descriere succintă: Conform documentației tehnice si actualizarea acesteia, se va reabilita platforma cu înlocuirea aparatelor de cale în staţia Sibiu Cap Y, prelungirea tunelului pietonal până la linia 8; descrierea detaliată a achizitiei se regaseste în caietul de sarcini 720/555/26.09.2019 și în documentația tehnică pusă la dispoziție.

  • Tipul procedurii: Licitație deschisî
  • Valoarea totală estimată: 11.039.602 RON fără TVA.
  • Contractul nu este împărțit în loturi.
  • Locul de executare:Pe raza SRCF Brasov conform caietului de sarcini 720/555/26.09.2019.
  • Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
  • Durata in luni:14
  • Tip finantare : Fonduri bugetare.
  • Termen limită pentru primirea ofertelor 02.03.2020 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj