Comisia solicită GRECIEI și IRLANDEI să pună în aplicare legislația UE privind deschiderea pieței feroviare și guvernanța pieței feroviare

logo Comisia EuropeanaComisia a decis pe 25 iulie să trimită un aviz motivat Greciei și Irlandei îndemnându-le insistent să comunice măsurile naționale adoptate pentru a transpune normele UE privind deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare [Directiva (UE) 2016/2370] care fac parte din cel de-al 4-lea pachet feroviar. În decembrie 2016, statele membre au convenit să transpună directiva în legislația națională până la 25 decembrie 2018. În ianuarie 2019, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere prin care solicita Greciei și Irlandei să se conformeze directivei. Cu toate acestea, până în prezent, Grecia și Irlanda nu au comunicat încă Comisiei ce măsuri au fost luate în acest scop. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri.

Prin pachetul lunar de decizii din cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană continuă demersul juridic împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Prelucrare după europa.eu

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj