Compania Naționlă de Căi Ferate “CFR” SA a publicat anunțul de participare pentru “ Instalatii de incalzire a macazurilor cu alimentare din LC in statiile CF Ploiesti Est si Videle ( proiectare si executie )

Logo CFR_colorCompania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA a publicat la data de 20.12.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP, anunțul de participare nr. SCN1060751 “ Instalații de încălzire a macazurilor cu alimentare din LC in stațiile CF Ploiești Est și Videle (proiectare și execuție)” AP/2691/20.12.2019

Descriere succinta: Stabilirea conditiilor necesare realizării serviciului de proiectare și de executie lucrari la parametrii ceruți conform Caietului de sarcini 

Conform Caietului de sarcini, valoarea serviciului de proiectare: 48.000 lei fără TVA. Valoarea lucrărilor care urmează a fi executate: 5.148.500 lei fără TVA. Valoarea eventualelor lucrări suplimentare/adiționale este de 772.275 lei fără TVA. (nu sunt incluse în valoarea estimată totală)

  • Tipul procedurii: Procedura simplificata
  • Valoarea totală estimată: 5.196.500 RON
  • Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
  • Contractul nu este împărțit în loturi.
  • Tip finantare :Fonduri bugetare
  • Termen limită pentru primirea ofertelor 15.01.2020 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj