Compania Naționlă de Căi Ferate “CFR” SA a publicat anunțul de participare pentru “Reabilitare platforma stației și clădire RCM în stația Brașov Călători”(proiectare și execuție) SRCF Brasov

Gara BrasovCompania Natională de Căi Ferate “CFR” – SA a publicat la data de 16.12.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP, anunțul de participare nr. CN1017714 “Reabilitare platforma stației și clădire RCM în stația Brașov Călători”(proiectare și execuție) SRCF Brasov” Număr de referință: UO5.7.C.2.93

Descriere succinta: Reabilitare platforma stației și clădire RCM în stația Brașov Călători”(proiectare și execuție) conform caietului de sarcini 710/2/462/20.11.2019. În vederea realizării unui impact vizual plăcut, atât pentru publicul călător, cât și pentru locuitorii orașului, SRCF Brașov are în plan modernizarea zonei CFR aflată la limita de proprietate cu terenul aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Brașov. Zona la care se va interveni se află între capătul Y al stației CF Brașov, respectiv pasajul CF peste strada 13 Decembrie și clădirea Poștei Române. Caietul de sarcini stabileşte condiţiile referitoare la proiectarea (faza DALI, PTh+DE) şi execuţia lucrărilor de reamenajare a zonei stației CF Brașov Călători, partea dinspre oraș și contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrari de reparatii ce urmeaza a fi executate în cadrul obiectivului “Reabilitare platforma stației și clădire RCM în stația Brașov Călători” (proiectare și execuție). Lucrarile de reparatii la platforma stației și clădirea RCM în statia CF Brasov Călători, s-au încadrat în patru grupe de lucrari, după cum urmează: A. Zona parcului spre peron linia 1 B. Clădirea de Călători – reparații pardoseală în zona acces în tunelul pietonal, copertine C. Reparații exterioare clădire RCM D. Refacere parcare RCM Soluțiile de execuție sunt prezentate în caietul de sarcini și trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: -Servicii de proiectare în vederea executării lucrărilor: -Elaborare proiect tehnic- faza DALI, PTh+D.E. -Lucrări pentru reabilitare platforma stației și clădire RCM în stația Brașov Călători 

  • Tipul procedurii: Licitație deschisă
  • Modalitatea de atriuire : on-line
  • Valoarea totală estimată: 2.350.000 RON
  • Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
  • Contractul nu este împărțit în loturi.
  • Durata contractului 16 luni.
  • Tip finanțare : fonduri proprii C.N.C.F. ”CFR” S.A. – Lista obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii C.N.C.F. “CFR” S.A. – Sucursala Regională CF Braşov.
  • Termen limită pentru primirea ofertelor 27.01.2020ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj