Compania Naționlă de Căi Ferate “CFR” SA a publicat anunțul de participare pentru “Utilaj multifuncțional pentru intervenții și lucrări la linii – SRCF Brasov“

CFR_logo_nouCompania Națională de Căi Ferate “CFR” – SA a publicat la data de 28.12.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP, anunțul de participare nr. CN1017890 “Utilaj multifuncțional pentru intervenții și lucrări la linii – SRCF Brasov”  Număr de referință: UO5.7.A.2.55

Descriere succinta: S.R.C.F. Brașov execută permanent lucrări pentru întreținerea, reparația și construcția căii ferate: săpare și excavare în zona aferentă căii, încărcare și descărcare de material mărunt, material în vrac, șine, poziționarea traverselor, piese diferite, elemente de infrastructură feroviare, curățare de șanțuri și albii în zona podețelor C.F., nivelări, curățare de piatră spartă între traverse și lucrări pentru întreținerea echipamentelor de semnalizare și centralizare, prin săparea de șanțuri pentru pozat cabluri, fibră optică, ducturi, camerete, subtraversări și montări de echipamente de semnalizare feroviare în zona trecerilor la nivel și a stațiilor C.F. Pentru execuția acestor categorii de lucrări, este necesară achiziția unui Utilaj multifuncțional pentru intervenții și lucrări la linii. Pentru execuția acestor categorii de lucrări, utilajul va fi dotat cu sistem dual de rulare (rutier și feroviar), pentru a mări posibilitățile de acces și de exploatare la punctele de lucru din linie curentă și din stațiile C.F. Utilajul multifuncțional pentru intervenții și lucrări la linii va trebui să îndeplinească cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini nr. 710/3/412/11.11.2019. Durata contractului: 7 luni. Termenul de garanție va fi de de minim 24 de luni de la data încheierii procesului verbal (protocol) de recepție calitativă, sau 3.000 de ore de funcționare, oricare dintre ele se îndeplinește prima.

  • Tipul procedurii: Licitație deschisă
  • Valoarea totală estimată: 1.176.000 RON
  • Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
  • Contractul nu este împărțit în loturi.
  • Tip finanțare: Alte fonduri
  • Termen limită pentru primirea ofertelor: 27.01.2020 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj