Cum optimizăm sectorul achizițiilor publice cu ajutorul standardelor?

Logo_asro_nouASRO, Organismul Național de Standardizare, prin activitatea pe care o desfășoară, pune la dispoziția autorităților standarde care cuprind specificații tehnice necesare în achizițiile publice.

În fiecare an, autoritățile cheltuiesc sume importante pentru achiziționarea de servicii, lucrări și bunuri. În multe sectoare, cum ar fi energia, transportul, gestionarea deșeurilor, protecția socială și furnizarea de servicii de sănătate sau educație, autoritățile publice sunt principalii cumpărători.

Standardele servesc ca puncte de referință în definirea cât mai clară și exactă a specificațiilor tehnice și a cerințelor esențiale cuprinse în documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Folosirea standardelor ca referențiale în procedura achizițiilor publice asigură principiile generale enunțate de cadrul normativ european și național – nediscriminarea, transparența și optimizarea costurilor de achiziție.

La nivel național, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările ulterioare, prevede la Art. 156 (1) b)  că specificațiile tehnice se definesc prin referire, în următoarea ordine, la: standarde naționale care adoptă standarde europene,  omologări tehnice europene, standarde internaționale, alte referințe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare.

În cazul în care acestea nu există, atunci specificațiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naționale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul și execuția lucrărilor.

Aceste cerințe de aplicare a unor specificații tehnice recunoscute, prevăzute atât în legislația națională, cât și în directivele europene, au rolul de a contribui la simplificarea procedurilor de achiziții publice, identificarea ușoară a specificațiilor tehnice, transparența procesului, eliminarea barierelor tehnice în cadrul UE și reducerea costurilor și a riscurilor.

La elaborarea standardelor europene sunt avute în vedere aspecte privind protecția mediului, eficiența energetică, inovarea, accesibilitatea etc., astfel utilizarea standardelor ajută achizitorii publici să implementeze politicile de mediu, precum și cele privind integrarea socială. În acest fel, achizițiile publice devin un instrument de strategie politică și ar putea fi un motor al noilor dezvoltări.

La nivel european, CEN (Comitetul European de Standardizare) a înființat recent un nou comitet tehnic CEN/TC 461 “Achiziții publice”, care are ca scop inițial elaborarea unui standard european privind integritatea și responsabilitatea în contextul achizițiilor publice din UE.

Tot la nivel european, Joint Initiative on Standardization (Inițiativa comună privind standardizarea) a publicat Ghidul privind referirea la  standardele în achizițiile publice în Europa (JIS Acțiunea 11).

Ghidul a fost elaborat în cadrul unui  “Proiect-pilot privind utilizarea sporită a standardelor în achizițiile publice pentru o mai bună punere în aplicare a directivelor privind achizițiile publice finanțat de Comisia Europeană cu scopul de a îndruma responsabili din domeniul achizițiilor publice din întreaga Europă asupra modului în care pot face referiri la standardele în achizițiile publice.

Ghidul poate fi vizualizat aici

Comunicat de presa ASRO, 18.03.2019

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj