DOCUMENT CNSC: Oferta Durmazlar la licitația pentru tramvaie trebuia respinsă de la bun început

Primaria-CapitaleiConcluzii dure în decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor referitoare la licitația pentru tramvaie, care se constituie într-un adevărat rechizitoriu la adresa autorității contractante – Primăria Municipiului București. Club Feroviar vă prezintă, în exclusivitate, principalele constatări ale CNSC prin care se poate vedea cum instituția condusă de Gabriela Firea a viciat licitația, iar turcii de la Durmazlar au fost declarați câștigători.

Cea mai dură concluzie cuprinsă în decizia CNSC este cea prin care membrii Consiliului spun, negru pe alb, că oferta firmei turcești Durmazlar trebuia respinsă încă de la bun început și nu ar fi trebuit să participe la licitație.

Este vorba de faptul că Durmazlar nu a inclus în dosarul cu care s-a prezentat la licitație graficul de livrare a tramvaielor, iar acest document a fost depus ulterior, la clarificări. ”Într-adevăr, legislația permite completarea ofertei cu informații formale sau de confirmare, însă prezentarea graficului de livrare și a angajamentului ferm nu poate fi considerată o astfel de completare, cu atât mai mult cu cât, pe baza informațiilor primite, în cazul de față, oferta Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret AȘ a obținut un punctaj mai mare care a condus la ocuparea primei poziții în clasament”, se arată în documentul obținut de Club Feroviar.

Turcii de la Durmazlar au fost avantajați ”în mod evident” la licitația pentru tramvaie Și ”rechizitoriul” specialiștilor de la CNSC la adresa comisiei de licitație de la Primăria Capitalei continuă și mai tranșant: ”(…) completarea, prin intermediul clarificărilor, a unui factor de evaluare punctat cu 8 puncte și care a avantajat în mod evident ofertanta câștigătoare, determinând modificarea clasamentului, este de neacceptat, singura măsură care putea fi aplicată fiind cea a respingerii ofertei (sublin. ns.), care este o măsură proporțională. Regimul factorilor de evaluare este unul strict, tocmai datorită importanței lor în stabilirea ofertei câștigătoare, astfel că nu pot fi permise derogări care au ca efect denaturarea rezultatului procedurii”.

La licitația pentru tramvaie a fost încălcată Legea achizițiilor publice CNSC consideră că, prin faptul că membrii comisiei de licitație de la PMB au acceptat documentele privind graficul de livrare abia la clarificări, au fost încălcate prevederile Legii 98/2016 a achizițiilor publice, ”îndeosebi în ceea ce privește tratamentul egal”. De asemenea, membrii CNSC relevă faptul că, procedând în acest fel, autoritatea contractantă a încălcat dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a Legii achizițiilor publice. ”În situația de față, dată fiind ponderea acestui factor, de 8% din punctajul total, devine evident faptul că acceptând completarea cu graficul de livrări a ofertei, calculul punctajului este viciat (sublin. ns.)”, se mai arată în document.

Omologarea de tip trebuie clarificată de Primărie Un alt punct care a fost intens disputat în ultima perioadă este cea a competenței entității italiene RINA Spa de a emite certificare de omologare de tip (type approved). Aici, CNSC constată că, din verificările efectuate, nu au putut fi identificate printre livrabile care pot fi emise de către acest organism și certificatul menționat anterior. ”Prin urmare, devine evidentă necesitatea stabilirii de către autoritatea contractantă, în urma clarificării acestei situații, a măsurii în care documentul prezentat poate fi considerat ca fiind un certificat de omologare de tip”, se arată în decizia CNSC.

Decizia de atribuire a fost anulată de CNSC Decizia de atribuire de la licitația pentru tramvaie organizată de Primăria Capitalei, prin care turcii de la Durmazlar au fost desemnați câștigători, a fost anulată de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, așa cum a anunțat Club Feroviar vineri dimineață.

”În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de Astra Vagoane Călători SA, în contradictoriu cu Municipiul București, și anulează adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 3307/04.11.209 și 3308/04.11.2019 și raportul procedurii de atribuire nr. 3297/04.11.2019”, se arată în Decizia CNCS obținută de Club Feroviar.

De asemenea, CNSC obligă Primăria Capitalei la plata sumei de 35.000 de lei către Astra Vagoane Călători SA, reprezentând cheltuielile cu avocații.

DECIZIA CNSC POATE FI CONSULTATĂ INTEGRAL AICI

Articol de Adrian Bărbulescu de pe pagina clubferoviar.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj