ETCS Hybrid Nivelul 3: O evaluare a impactului bazată pe o simulare pentru rețeaua feroviară olandeză

Blocurile de linie automate (BLA) și protecția automată a trenurilor (ATP) sunt părți esențiale ale sistemelor de semnalizare feroviară. În Țările de Jos, sistemul de semnalizare de bloc de linie NS’54 și sistemul ATP ATB-EG sunt instalate pe majoritatea coridoarelor principale. Capacitatea feroviară cu aceste sisteme vechi este aproape în totalitate utilizată  în timp ce cererea de capacitate este în continuă creștere. Prin urmare sunt necesare soluții noi pentru a face față creșterii cererii capacității feroviare prognozate pentru următorul deceniu.

Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) și Sistemul european de control al trenurilor (ETCS) oferă o seamă de avantaje față de sistemele vechi cum ar fi: interoperabilitate, siguranță sporită, viteză, capacitate și fiabilitate mărită. ETCS Hibrid nivel 3 este un sistem integrat de semnalizare a cabinei locomotivei și ATP care combină informații despre poziția trenului, monitorizarea integrității trenului și detectarea trenului pe cale. În comparație cu sistemele clasice și ETCS nivel 2, oferă mai multă capacitate feroviară, reducând în același timp numărul echipamentelor de detectare a trenurilor de pe marginea căii.

Această lucrare arată că implementarea ETCS Hybrid nivel 3 poate reduce semnificativ timpul de ocupare a infrastructurii feroviare și consumul de capacitate în ceea ce privește semnalizarea clasică. De asemenea, detectarea poziției trenurilor se poate realiza folosind o cantitate mai mică de echipament rezultând asfel o fiabilitate generală mai mare a sistemului.

Puteți accesa aici, în întregime, traducerea articolului făcută de Dipl. Ing. Orlando Craciun, Vicepreședinte AIFR, având autori pe:

  • Joost Jansen, MSc, Delft University of Technology
  • Egidio Quaglietta, MSc PhD MIRSE, Delft University of Technology
  • Maarten Bartholomeus, MSc, ProRail
  • Alwin Pot, MSc, ProRail
  • Rob Goverde, MSc PDEng PhD FIRSE, Delft University of Technology

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj