Finalizare documente de licitație – Achiziție Material Rulant

arf.gov_.roÎn data de 14.03.2019, Autoritatea pentru Reforma Feroviară a finalizat împreună cu Banca Europeană de Investiții și JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Asistenţă Comună pentru Susținerea Proiectelor în Regiunile Europene) documentele de licitație pentru achiziția primului lot de 40 de Rame Electrice Regionale, RE-R, și întreținerea acestora pentru pe o perioadă de 15 ani.

Acest material rulant este destinat pentru transportul feroviar de călători în trafic suburban și regional.

Valoarea estimată este de 230 milioane euro și va fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Anunţul de intenție a fost publicat în SICAP și JOUE și se află în așteptare, în vederea verificării și validării documentației de licitație de Agenția Națioanală pentru Achiziții Publice (ANAP).

RE-R vor trebui să îndeplinească cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice de interoperabilitate.

Ulterior, vor fi organizate și licitațiile pentru celelalte tipuri de material rulant, care va fi utilizat în traficul feroviar pe linii electrificate si neelectrificate.

Comunicat arf

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj