HG privind modernizarea de locomotive și vagoane de călători

În ședința Guvernului României din 12 octombrie 2023 s-a aprobat o  HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori şi modernizarea a 139 vagoane de călători”

Actul normativ reaprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiție pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare de transport public de călători, fiind necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG nr. 1317 din 28 octombrie 2022, care au fost calculați pe baza costurilor estimative din anul 2021.

Proiectul de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători” are scopul de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România, prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport(TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național.

Costurile estimate pentru modernizarea a 55 locomotive electrice apte pentru viteza de 160 km/h și tractarea trenurilor de până la 16 vagoane, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori, și modernizarea a 139 vagoane de călători (109 vagoane clasă și 30 vagoane speciale: vagoane de dormit, cușetă, restaurant) sunt în valoare de 2,074 miliarde lei, cu TVA, astfel:

  • 1,1 miliarde lei, cu TVA, pentru modernizarea celor 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători;
  • 131,8 milioane lei, cu TVA, pentru conversia celor 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră pentru trenuri călători în locomotive electrice cu acumulatori plug-in;
  • 843,6 milioane lei, cu TVA, pentru modernizarea a 139 vagoane (30 de vagoane de dormit, tip cușetă, vagoane de restaurant și bistro și 109 vagoane de clasă pentru trenurile InterCity, InterRegio și Regio)

Valorile actualizate sunt necesare pentru fazele următoare de implementare și anume:

  • semnarea contractelor de finanțare pentru fonduri europene nerambursabile;
  • semnarea contractelor de achiziție publica cu ofertanții declarați câștigători;
  • începerea execuției și supervizarea activităților de implementare.

Durata de execuție a proiectului de investiții este de 42 luni.

Finanțarea proiectului de investiții se asigură din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport sustenabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Preluare după Guvernil României

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj