Informații privind raportul de consultare a pieței pentru achiziția de material rulant RE-R – Lot 1

  • arf.gov_.roÎn vederea pregătirii achiziției publice pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a continuat evaluarea procesului de consultare a pieței, organizat conform prevederilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și art. 18 alin. (1) din HG nr. 395/2016.

Astfel, în urma analizei şi evaluării ofertelor primite pe adresa de e-mail a autorității, comisia de evaluare a constatat următoarele:

  • costul estimativ mediu pentru o ramă electrică tip RE-R cu 3 unități, rezultat ca media aritmetică a ofertelor este de aproximativ 5.476.250 euro, iar costul mediu rezultat tot ca media aritmetică a ofertelor pentru mentenanță este de cca. 0,883 euro/1 km rulat;
  • costul estimativ mediu pentru o ramă electrică tip RE-R cu 4 unități, rezultat ca medie aritmetică a ofertelor este de 5.962.227 euro, iar costul mediu rezultat pentru mentenanță este de cca. 1,25 euro/1 km rulat.

În aceeași ordine de idei, precizăm că A.R.F. a luat toate măsurile pentru respectarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor, astfel încât să fie eliminată posibilitatea denaturării competiției în cadrul viitoarei proceduri de atribuire, precum și a încălcării principiilor nediscriminării și transparenței.

De asemenea, A.R.F. va păstra confidențialitatea informațiilor declarate de participanții la consultare, acestea fiind discutate și analizate în cadrul ședințelor comisiei de evaluare a ofertelor primite cu ocazia consultării pieței.

Mai multe detalii privind raportul de consultare a pieței sunt disponibile în SICAP; raportul privind consultarea de piață este atașat Anunțului de consultare a pieței MC 1004032.

Informație preluată de pe pagina web arf.gov.ro

 

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj