Întâlniri de lucru la sediile sucursalelor regionale C.F. 1-8 în cadrul proiectului „Studiu de sustenabilitate şi eficientizare a reţelei feroviare din România”

arf.gov_.roÎn perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019 au avut loc vizite de lucru în sucursalele regionale de căi ferate în vederea stabilirii de contacte instituţionale între reprezentanţii A.R.F., consorţiul de consultanţi responsabili pentru elaborarea studiului de sustenabilitate a reţelei feroviare din România, precum şi principalii beneficiarii ai proiectului: administratorii de infrastructură şi operatorii de transport feroviar de călători şi marfă, entităţi atât publice, cât şi private. Aceştia din urmă au fost reprezentaţi de directori, precum şi de personal tehnic.

Discuţiile au fost axate pe starea actuală a reţelei feroviare, identificarea problemelor de infrastructură, intensitatea traficului de călători şi/sau marfă,  oportunităţile economice din fiecare zonă. De asemenea, au fost colectate date statistice despre secţiile de cale ferată vizate de studiu.

Deplasările în teritoriu au avut loc după cum urmează:

  • 19 – 20.11.2018, Braşov, discuţii cu reprezentanţi ai: CNCF „CFR”A. -Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov, RC-CF Trans S.R.L., SNTFC „CFR Călători” S.A.- Sucursala Regională Transport Feroviar Călători Braşov, Regio Călători S.R.L., SNTFM „CFR Marfă” S.A. – Centrul Zonal de Marfă Braşov;
  • 21 – 23.11.2018, Cluj-Napoca, întâlniri cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj (şefi ai secţiilor L ce deservesc Cluj, Oradea, Satu Mare, Bistriţa, Sighet), Sucursalei Regionale de Transport Feroviar Călători Cluj, SNTFM „CFR Marfă”A. – Sucursalei Transilvania, S.C. VIA TERRA S.A., S.C. Transferoviar Călători S.R.L.;
  • 10 – 11.12.2018, Craiova, discuţii cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, Sucursalei Regionale de Transport Feroviar Călători Craiova, SNTFM „CFR Marfă”A. – Sucursala Banat-Oltenia;
  • 12 – 13.12.2018, Timişoara, întrevederi cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, Sucursalei Regionale de Transport Feroviar Călători Timişoara; Centrului Zonal de Marfă Timişoara, SC Regio Călători S.R.L., RC-CF Trans S.R.L.;
  • 14 – 15.01.2019, Galaţi, întâlniri cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, SNTFC „CFR Călători”A. – Sucursala Regională Transport Feroviar Călători Galaţi, Centrul Zonal de Marfă Galaţi, S.C. Transferoviar Călători S.R.L.;
  • 16 – 17.01.2019, Iaşi, întâlniri cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Iaşi, Regio Călători S.R.L., SNTFM „CFR Marfă”A. – Sucursala Moldova;
  • 28-29.01.2019, Constanţa, întâlniri cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa, Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Constanţa, SNTFM „CFR Marfă”A. – Sucursala Muntenia-Dobrogea, S.C. Grup Feroviar Român S.A.;
  • 30-31.01.2019, Bucureşti, întâlniri cu reprezentanţi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, ucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Bucureşti, Centrului Zonal de Marfă Bucureşti, SC Transferoviar Grup S.A. şi Transferoviar Călători S.R.L., Unicom Tranzit S.A., Deutsche Bahn Cargo România S.R.L., Cargo Trans Vagon S.A.;
  • 31.01.2019, Ploieşti, vizită de lucru la sediul operatorului de transport feroviar de marfă S.C. Vest Trans Rail S.R.L.

Echipa de proiect A.R.F. şi consorţiul de consultanţi mulţumesc tuturor decidenţilor implicaţi pentru disponibilitatea demonstrată şi furnizarea de date relevante pentru analizele necesare elaborării studiului de sustenabilitate şi eficientizare a reţelei feroviare din România. Aceste prime discuţii au fost utile pentru punerea de acord a părţilor interesate asupra obiectivelor proiectului. În viitor, vor fi organizate şi alte vizite în teritoriu.

Sursa arf.gov.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj