Lansarea licitației publice pentru achiziția de rame electrice inter-regionale (RE-IR)

arf.gov_.roAutoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că va publica în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice anunţul de participare pentru achiziţia de rame electrice inter-regionale (RE-IR), în urma emiterii acceptului de publicare a documentației de atribuire de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

Totodată, anunţul de participare va fi transmis automat de ANAP către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) și va fi publicat pe site-ul http://www.ted.europa.eu

În acest sens, precizăm că va fi lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 20 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport călători pe rutele inter-regionale, precum şi a serviciilor accesorii de mentenanţă conform Caietului de Sarcini – instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie. Perioada de mentenanță este de 15 ani, iar cea pentru garanţie este de 3 ani.

În formularul de contract de achiziţii au fost prevăzute două clauze de revizuire: posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani şi posibilitatea dublării cantităţilor achiziționate, de la 20 la 40 de rame electrice. Suplimentarea prin dublare a cantităţilor şi serviciilor achiziţionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Ramele achiziţionate vor fi distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători pe bază de act adițional la contractele de servicii publice, care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1370/2007, cu modificările ulterioare și cu preverile legislației din România.

Valoarea estimată este cuprinsă între 1.311 milioane lei, fără TVA și 3.711 milioane lei, fără TVA. Finanţarea proiectului este asigurată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

Durata contractului pentru livrarea RE-IR este de 31 luni. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

  • 65 % – criteriu cost, bazat pe analiza costurilor pe durata de viață
  • 35 % – criteriu calitate, din care:
    • 10% – validarea tehnică (ofertarea de rame puse în funcţiune pe o reţea europeană, recunoscută de ERA, Agenţia Feroviară Europeană);
    • 10% – componenta calitate (capacitate mai mare de transport, condiționată de existența locurilor pe scaune fixe şi a celorlalte norme de siguranţă şi confort specificate în Caietul de Sarcini);
    • 6% – termenul pentru livrarea primei unităţi RE-IR;
    • 9% – termenul pentru livrarea întregii cantităţi de RE-IR contractate.

Procedura de atribuire este sub formă de licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online, pe site-ul http://www.e-licitatie.ro

Orice operator economic interesat are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor în SICAP este de 60 de zile de la data publicării anunțului de participare. Ofertele se transmit în limba română, iar moneda de referinţă este RON.

Comunicat de presă ARF

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj