Ministerul Transporturilor organizează dezbatere publică pe tema Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 – 2022

tren_cfr_calatori_97921200Ministerul Transporturilor organizează, luni, dezbatere publică pe marginea proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 – 2022.

Ordinea de zi a şedinţei cuprinde următoarele puncte: prezentarea proiectului de act normativ şi prezentarea şi discutarea observaţiilor şi propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.

Potrivit instrumentului de motivare care însoţeşte proiectul, Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ SA a elaborat proiectul acestei strategii, care este corelată cu Master Planul General de Transport al României, precum şi cu Planul de administrare a companiei.

“În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european ‘statul român, prin Ministerul Transporturilor, asigură dezvoltarea infrastructurii naţionale de cale ferată pe baza unei finanţări sustenabile a sistemului feroviar, ţinând cont de necesităţile pieţei interne a transporturilor şi de nevoile generale ale Uniunii Europene, inclusiv de necesitatea de a coopera cu statele terţe vecine. În acest scop, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, elaborează strategia indicativă de dezvoltare a infrastructurii în vederea satisfacerii necesităţilor viitoare de mobilitate, în ceea ce priveşte întreţinerea, reînnoirea şi dezvoltarea infrastructurii. Strategia respectivă acoperă o perioadă de cel puţin cinci ani şi este reînnoibilă. După consultarea părţilor interesate, această strategie se publică de către Ministerul Transporturilor şi se transmite Comisiei Europene'”, se spune în document.

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare acoperă un orizont de timp de 15 ani şi indică direcţiile de acţiune strategică necesare pentru reabilitarea transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor şi pentru integrarea în sistemul feroviar unic european.

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2016, menţionate anterior, documentul se focalizează pe identificarea şi cuantificarea acţiunilor strategice considerate prioritare pentru intervalul 2018 – 2022”, se precizează în documentul citat.

Potrivit strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare, costurile totale necesare în perioada 2018 – 2022 pentru implementarea acesteia sunt estimate la 12,181 miliarde de euro sau 56,032 miliarde de lei. Pentru 2018, ar fi fost necesare 1,393 miliarde de euro (6,406 miliarde de lei), iar anul viitor ar fi necesari 1,804 miliarde de euro (8,299 miliarde de lei).

Din total, costurile totale necesare pentru reînnoirea infrastructurii feroviare sunt preconizate a ajunge la 1,119 miliarde de euro (5,147 miliarde de lei), cele pentru întreţinere şi reparaţii la 1,811 miliarde euro (8,331 miliarde lei), în timp ce pentru proiecte de investiţii sunt prevăzute 9,251 miliarde de euro (42,554 miliarde de lei).

Conform prevederilor OUG nr. 12/1998, costurile privind întreținerea şi repararea infrastructurii feroviare şi cele privind reînnoirea infrastructurii feroviare trebuie finanțate din fonduri publice naționale.

Sursa romaniatv.net

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj