Noile atribuții primite de AFER schimbă si modul de tarifare

AFER_cti-2-JMinisterul Transporturilor supune aprobării Guvernului un act normativ prin care solicita aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Romană la care se adaugă noi activități tarifate in mod explicit.

MT susține că este necesară această modificare deoarece modalitatea de tarifare generală aprobată prin OMT nr. 683/2017, fără defalcarea pe activități specifice a creat ambiguități in sistem, conducând la contestarea acestora.

Având in vedere modificările semnificative aduse in legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor in domeniul feroviar, care a stabilit activități noi pentru Autoritatea Feroviară Romană (AFER) – respectiv Autoritatea de Siguranță Feroviară (ASFR), se impune completarea OMT nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Romană – AFER cu noi activități specifice tarifate in mod explicit.

Nota de fundamentare susține că “in vederea menținerii unei tarifari transparente, este necesară modificarea si completarea cu următoarele activități specifice:

 • atestarea personalului responsabil cu organizarea si conducerea activității de transport urban cu metroul si siguranța circulației;
 • atestarea managerului de transport feroviar desemnat sa conducă activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată;
 • atestarea profesională a personalului de specialitate din cadrul rețelei de transport cu metroul care asigură pregătirea perfecționarea, evaluarea competentelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilități in siguranța circulației;
 • acordarea autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători;
 • vizarea autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători;
 • modificarea autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de calatori”.

Proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor stabilește si tarifele pentru următoarele activități specifice:

 • atestarea personalului responsabil cu organizarea si conducerea activității de transport feroviar si siguranța circulației;
 • atestarea personalului responsabil cu manevra si conducerea activității de transport feroviar si siguranța circulației;
 • atestarea personalului responsabil cu gestionarea infrastructurii feroviare neinterpelabile si siguranța circulației;
 • atestarea personalului responsabil cu siguranța circulației pe liniile ferate industriale;
 • atestarea profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecționare într-o ocupație specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competentelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilități in siguranța circulației;
 • verificarea respectării cerințelor si vizarea periodica a autorizației din punct de vedere tehnic pentru stațiile de cale ferata;
 • verificarea autorizației din punct de vedere tehnic a stației ca urmare a modificării denumirii/situației juridice a posesorului acesteia;
 • analiza specificațiilor tehnice modificate, utilizate pentru întreținerea vehiculelor feroviare, propunem ca aceste activități sa facă obiectul completării anexei la OMT nr. 683/2017.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, iar data limita pentru primirea de propuneri sau observații este 17 noiembrie.

Informație preluată de pe pagina web Club Feroviar

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj