Ordinul nr. 1826/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procesul de mentenanţă a instalaţiilor feroviare de control-comandă şi semnalizare terestre utilizate pe reţeaua feroviară din România aflată în administrarea CNCF “CFR” – S.A.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 926 din 13 octombrie 2023 și va intra în vigoare la 01 ianuarie 2024.

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii prevede următoarele:

”Art. 1. – Se aprobă Instrucţiunile privind procesul de mentenanţă a instalaţiilor feroviare de control-comandă şi semnalizare terestre utilizate pe reţeaua feroviară din România aflată în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” S.A., prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis.

Art. 2. – (1) Instrucţiunile prevăzute în anexă reprezintă cerinţe obligatorii pentru Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. şi operatorii economici care exploatează instalaţii feroviare de control-comandă şi semnalizare terestre aflate în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A.

(2) Până la data de 31 decembrie 2023, Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. şi operatorii economici care exploatează instalaţii feroviare de control-comandă şi semnalizare terestre aflate în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. elaborează reglementările specifice proprii pentru asigurarea respectării condiţiilor privind realizarea mentenanţei la instalaţiile feroviare de control-comandă şi semnalizare terestre, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR şi Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2024, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu

București, 3 octombrie 2023

Nr. 1.826”

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj