Precizări Metrorex

logo metrorexUrmare a informațiilor din ultimele zile, apărute in presa, cu privire la activitatea Metrorex, facem următoarele precizări:

Circulația trenurilor de metrou cu calatori se desfășoară in condiții de siguranță. Societatea respecta reglementările si normele in vigoare. Atât Metrorex, cât si instituțiile cu atribuții in controlul activităților privind siguranța circulației, verifica in permanenta respectarea procedurilor, iar eventualele evenimente apărute in circulația trenurilor sunt investigate de Agenția de Investigare Feroviara Româna – AGIFER. In urma acestor investigații rezulta, după caz, masuri care sunt puse in aplicare de către Metrorex.

Noua structura organizatorica a societății, aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor, in vigoare începând din 1.08.2018, nu presupune suplimentarea numărului de personal, fata de cifra aprobata in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si nici depășirea fondului de salarii prevăzut in bugetul societății. Prin noua organigrama au fost reorganizate atribuțiile pentru eficientizarea activității Metrorex.

Pentru optimizarea activităților de exploatare si infrastructura, luna aceasta a fost avizat de Adunarea Generala a Acționarilor, un memorandum pentru suplimentarea numărului de personal, in prima faza, cu 354 de angajați. Acesta se afla in analiza la direcțiile de specialitate din Ministerul Transporturilor pentru a fi înaintate spre aprobare Guvernului României. De asemenea, sunt previzionate in bugetul pe 2019 încă 947 de noi angajări pentru deservirea magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei- Eroilor). Numărul angajaților va mai fi suplimentat in funcție de punerea in exploatare cu calatori si a altor obiective de investiții.

Bugetul societății Metrorex pentru anul acesta a fost aprobat cu un deficit de finanțare (pierdere) de 95.363,98 mii lei, pentru ca la finele anului 2017, societății nu i-a fost alocata subvenția pentru transportul de calatori cu metroul aferenta trimestrului IV, nefiind îndeplinite procedurile legale deși suma era alocata pentru bugetul de stat pentru anul 2017. Acest fapt a fost constatat de controlul Curții de Conturi, situație ce se evaluează in acest moment pentru identificarea celor responsabili. Suma urmează sa fie solicitata la rectificarea bugetara pentru anul 2018.

Societatea trebuie sa despăgubească asocierea ASTALDI S.p.A – FCC Construccion SA, DELTA ACM 93 SRL, AB CONSTRUCT SRL pentru revendicări solicitate in perioada 2011-2015.

Metrorex face acum toate demersurile pentru achitarea datoriei de 188 mil LEI (aproximativ 40 mil euro) stabilite printr-o hotărâre a instanței in anul 2017, rămasa definitiva si irevocabila in mai 2018, fără a afecta activitatea societății.

In prezent,  Corpul de Control al primului ministru verifica modul in care au fost derulate contractele aferente obiectivului de investiții magistrala 5 Drumul Taberei – Eroilor. Corpul de Control al ministrului Transporturilor analizează circumstanțele care au pus in sarcina Metrorex despăgubirea de 188 mil LEI.

Adunarea Generala a Acționarilor  (AGA) a solicitat Consiliului de Administrație si conducerii executive a Metrorex organizarea unei licitații pentru închirierea spatiilor comerciale din stațiile de metrou, conform procedurilor legale la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul cu Sindomet Serv Com.

In acest sens, Metrorex a notificat Sindomet Servcom SRL ca acest contract va înceta de drept in septembrie 2018. In continuare, Metrorex va respecta procedurile legale pentru închirierea spatiilor comerciale din stațiile de metrou.

Veniturile si cheltuielile obținute din activitatea contractului s-au repartizat din 2003 până in 2017, in cote de 25% pentru Metrorex si 75% pentru Sindomet iar începând cu 26.09.2017, procentele de repartizare sunt 36% pentru Metrorex si 64% pentru Sindomet Servcom SRL.

Menționăm ca veniturile realizate de către Metrorex SA in anul 2017 in baza acestui contract, sunt in valoare de 783 469 lei, pentru o suprafața închiriată de 5 900 mp.

Precizări Metrorex din 22.08.2018

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj