Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii

Logo_MTMinisterul Transporturilor a publicat pe 20 septembrie 2018, pentru dezbatere publică, „Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național”. Termenul limita pentru primirea de propuneri/observații este 01.10.2018.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, precum și introducerea unei norme tranzitorii, care să statueze neaplicarea noii reglementări propuse pentru construcțiile pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Proiectul de HG are trei articole:

Art.1. – Se aprobă Regulamentul privind recepția a construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile Regulamentului prevăzut la art. 1 nu se aplică construcțiilor pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prevederile Regulamentului prevăzut la art. 1 se aplică contractelor de lucrări din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, care prevăd că recepția lucrărilor se  desfășură în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, să nu se afle în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Anexa la proiectul de HG pentru recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii poate fi accesata aici

Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe pagina web mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj