Proiect de HG pentru modificarea HG nr. 21/2015 privind organizarea şi funcționarea MT

Logo_MTProiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Transporturilor a fost publicat la data de 28.03.2018 având data limită pentru primirea de propuneri/observații: 08.04.2018.

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, în sensul:

  • completării atribuțiilor exercitate de Ministerul Transporturilor prin Direcția generală organismul intermediar pentru transport cu cele suplimentate prin Legea nr. 8/2018, respectiv funcțiile de contractare, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare cheltuieli pentru proiecte de transport,
  • suplimentării cu 10 posturi a numărului maxim de posturi al Ministerului Transporturilor, respectiv, de la 486 posturi la 496 posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, pentru a duce la îndeplinire responsabilitățile derivate din suplimentarea funcțiilor delegate OIT prin Legea nr. 8/2018.

Totodată, prin actul normativ propus se are în vedere modificarea numărului maxim de posturi, prin suplimentarea acestuia, la următoarele instituții publice: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM cu 80 posturi, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV cu 40 posturi, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – CIAS cu 5 posturi, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu 99 posturi și Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER cu 5 posturi. Modificarea numărului maxim de posturi este necesară pentru angajarea personalului de specialitate din activitatea de bază a instituțiilor, pentru activitățile noi introduse prin acte normative, pentru a asigura desfășurarea normală a activității și în condiții de siguranță.

Instrumentul de motivare, textul HG si anexa pot fi descărcate de pe pagina web a MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj