Proiect de Ordin MTIC pentru eliberarea certificatului unic de siguranță operatorilor care efectuează numai manevră feroviară

logo MTICPe 04 februarie a fost publicat pentru consultare publică ”Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru eliberarea certificatului unic de siguranță operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 17.02.2020.

Scurtă descriere a reglementării. Conform prevederilor HG nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, operatorii care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România, în interes public şi/sau în interes propriu – definiți la art. 6 lit. j), trebuie să dețină, cumulativ, o licență pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară – art. 6 lit. h) şi un certificat de siguranță – art. 6 lit. c) emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare, accesul acestora pe infrastructura feroviară publică din România efectuându-se numai după ce obțin certificat de siguranță – art. 3 alin. (3).

Până la data intrării în vigoare OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, care a transpus Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară (reformare), acești operatori făceau parte din categoria operatorilor de transport feroviar de tip C, care efectuau numai manevră feroviară în România şi îşi desfășurau activitatea după ce obțineau un certificat de siguranță eliberat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR în temeiul Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară şi a OMT nr. 535/2007.

OUG nr. 73/2019 se aplică numai operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii feroviare de transport de călători şi de marfă (tip A şi tip B) pentru care documentele specifice pe care le obțin, respectiv licență de transport feroviar (de călători şi/sau de marfă) şi certificatul unic de siguranță pot fi valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Operatorii de transport feroviar care efectuau numai manevră feroviară, doar în România, odată cu abrogarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, precum și a OMT nr. 535/2007, prin OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, nu-şi mai pot desfăşura activitatea specifică neputând obține certificatul de siguranță invocat de HG nr. 361/2018 după expirarea valabilității celui deținut.

Având în vedere acest fapt s-a elaborat un proiect de ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicațiilor pentru ca acești operatori economici care vor efectua numai servicii de manevră feroviară în România să poată să-şi continue activitatea după expirarea certificatului de siguranță valabil la această dată, respectiv să poată solicita şi obține un certificat de siguranță nou, conform unor reglementări specifice.

Reiterăm faptul că acești operatori economici îşi vor putea desfăşura activitatea specifică numai de manevră feroviară în România, OUG nr. 73/2019 tratând numai problema operatorilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă care pot să-şi desfăşoare activitatea, la solicitare, în toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Având în vedere existenta unei similitudini între operatorii de transport feroviar de călători/marfă şi operatorii economici care efectuează numai manevră feroviară, fapt reieșit şi din prevederile HG nr. 361/2018, respectiv faptul că pentru operare pe infrastructura feroviară publică din România aceştia trebuie să dețină o licență numai de manevră feroviară şi un certificat de siguranță, pentru care trebuie să îndeplinească condiţii similare, inclusiv de siguranța circulaţiei, proiectul de ordin conține prevederi şi condiţii similare cu cele impuse operatorilor de transport feroviar, raportate la activitatea acestora şi la nivelul de siguranță impus.

În acest context, pentru operatorii care efectuează numai manevră feroviară s-a utilizat aceeași sintagmă pentru certificatul de siguranță emis de către ASFR ca şi pentru operatorii de transport feroviar, respectiv sintagma certificat unic de siguranță şi se va aplica un proces similar de certificare, având în vedere volumul de activitate al operatorului, precum şi a supravegherii efectuate de ASFR privind respectarea nivelului de siguranță al acestuia.

Proiectul de ordin poate fi descărcat (vizualizat) aici. Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe site-ul MTIC

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj