Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

logo-ul MTMT a publicat proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României

Data publicării: 27.05.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2016

Documente supuse consultării pot fi descărcate de pe site-ul MT

  • Instrument de motivare
  • Text proiect

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
  • Prin poşta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj