Proiecte de HG pentru aprobarea BVC al CNCF ”CFR” SA și SNTFC CFR Călători

Logo_MTPe data de 03.05.2019 au fost publicate pe pagina web a MT ”Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.” și ”Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.”, cu data limită pentru primirea de propuneri/observații 14.05.2019.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A a fost elaborat având în vedere
– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
– prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
– prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;
– prevederile O.M.F.P nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform căruia, valorile înscrise în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 reprezentând credite bugetare îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca venituri, respectiv cheltuieli. 
– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit.b din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 urmare a: 
– majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
– reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2018. 
Este respectată corelația dintre câștigul mediu brut lunar pe salariat și productivitatea muncii .
Compania programează un nivel redus al plăților restante cu 7,1% față de nivelul planificat al anului precedent cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut pe salariat recalculat.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 a fost elaborat cu o creștere a veniturilor totale cu 27,52% și a cheltuielilor totale cu 31,18% compania programând o pierdere de 32.788,00 mii lei.
Pierderea provine din reducerea veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), principalul venit al companiei, care prezintă o scădere în anul 2019 cu 3,78% față de realizările preliminate ale anului 2018.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. a fost elaborat având în vedere: 
– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
– prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
– prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;
– prevederile O.M.F.P nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform căruia, valorile înscrise în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 reprezentând credite bugetare îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca venituri, respectiv cheltuieli. 
– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit.b din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,față de anul precedent ca urmare a:
Cheltuielile de natură salarială au fost majorate ca urmare a:
– majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
– reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2018.
Societatea nu a depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018, iar în 2019 programează reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent la nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut pe salariat recalculat.
Față de realizările anului 2018, veniturile totale programate în anul 2019 sunt reduse cu 1,25%, iar cheltuielile totale sunt majorate cu 13,06%, societatea programând o pierdere de 431.051,00 mii lei.
Cuantumul compensației pe anul 2019 (1.015.744,00 mii lei) reprezintă circa 66,70% din necesarul fundamentat, în valoare de 1.523.825,00 mii lei fapt ce conduce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă de exploatare.
Necesarul previzionat pe 2019 pentru activitatea de revizii și reparații planificate la vagoane de călători pentru un număr de 539 vagoane este de 151.259,00 mii lei, iar pentru mentenanță și reparații locomotive 709.000,00 mii lei.

Instrumentul de motivare, textul proiectului de HG și anexa pentru BVC al CNCF CFR SA și pentru BVC al SNTFC CFR Călători pot fi descărcate de pe paginile web mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj