Proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor pentru Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București

Logo_MTMinisterul Transporturilor a publicat pe 13.02.2019 „Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București.  Data limită pentru primirea de propuneri/observații este 24.02.2019.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1 – Aeroport Internațional Henri Coandă București, lucrare de utilitate publică de interes național.

Realizarea racordului de cale ferată la Terminalul T1 – Aeroport Internațional Henri Coandă București, contribuie la:

  • dezvoltarea şi extinderea legăturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin interconectarea aeroportului cu întreaga reţea de cale ferată a României şi cu reţeaua europeană de transport TEN-T, precum şi conexiunea cu modurile de transport urban (metrou, tramvai, etc.);
  • atragerea unui număr cât mai mare de călători din localităţile limitrofe pe transportul feroviar;
  • creşterea vitezei de deplasare între cele două obiective;
  • conformitatea infrastructurii şi suprastructurii de cale ferată cu parametrii tehnici ceruţi de standardele şi cadrul legislativ şi de reglementările naţionale şi europene în vigoare.

Proiectul de buget prevede:

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A. răspunde de modul de utilizare a sumelor pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1 aprobate potrivit prezentei hotărâri.

Puteți descărca de pe pagina web a MT instrumentul de motivare și anexa proiectului de hotărâre. 

Anexa proiectului cuprinde indicatorii tehnico-economici

  1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 583.802.000 lei, din care C+M 459.994.000 lei
  2. Capacitați, o stație de călători și un traseu de 2,95 km
  3. Durata de realizare a investiției este 2 luni pentru proiectare și 12 luni execuție.

Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național, mai sus menționat, se realizează din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj