Proiectul de HG privind aprobarea BVG rectificat pe anul 2018 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A.

Logo_MTPe 30.10.2018 MT a publicat „Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor”.

Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 12.11.2018

Diminuarea veniturilor față de nivelul programat cu 98.249,55 mii lei în principal, prin:
– diminuarea veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare publice ( TUI ) de la 872.000 mii lei, la 838.500 mii lei , respectiv o scădere cu 33.500 mii lei ;
– diminuarea veniturilor din prestațiile non TUI cu 6.000 mii lei;
– diminuarea transferurilor de la bugetul de stat de la 982.947 mii lei la 939.077 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 43.870 mii lei.
Compania și-a diminuat cheltuielile cu 60.349,55 mii lei până la limita asigurării siguranței circulației, programând o pierdere de 37.900 mii lei.
Cheltuielile cu salariile, numărul de salariați prognozat la sfârșitul anului și câștigul mediu lunar nu sunt modificate.

Puteți accesa aici anexa proiectului de HG

Informație de pe pagina web mt.ro unde puteți descărca instrumentul de motivare si proiectul de HG

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj