Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor

Logo_MTPe 01 august 2018 a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor”.  Data limită pentru primirea de propuneri/observații este 12.08.2018

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994, în sensul introducerii unei noi anexe, respectiv ANEXA NR. 2 – Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii de transport de interes național, precum și introducerea unei norme tranzitorii, care să statueze neaplicarea noii reglementări propuse pentru construcțiile pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri .

Textul proiectului Hotărârii de Guvern:

„Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

            Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“Hotărâre pentru aprobarea Regulamentelor privind recepția construcțiilor”

  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1 – (1) Se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

                          (2) Se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii de transport de interes național, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.”

  1. Anexa devine anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.
  2. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, respectiv anexa nr. 2, având conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  3. După art. 3 se introduce un nou articol, respectiv art. 4 cu următorul cuprins:

            ”Art. 4 – Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

            Art. II. – Modificările aduse prin prezenta hotărâre, potrivit art. I, nu se aplică construcțiilor pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

Anexa 1, la care se face referire la Art. 1 – (1) „Regulamentul privind recepția construcțiilor” nu este disponibila pe pagina web a MT. Anexa 2 la HG poate fi accesată aici. Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe pagina web a MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj