Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru magistrala 5 de metrou

Logo_MTPe 13.09.2018 MT a publicat pentru consultare publica „Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.114/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei – Universitate”, a Hotărârii Guvernului nr. 525/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul Universitate – Pantelimon şi unificarea celor două obiective de investiţii în cadrul unuia singur, titlul de investiţie purtând denumirea de „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon”

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.09.2018

Prezenta Hotărâre de Guvern reglementeză următoarele:

  • Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de utilitate publică de interes naţional „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei – Universitate”, ai obiectivului de investiții „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul Universitate – Pantelimon și unificarea celor două obiective de investiții în cadrul unuia singur, titlul de investiție purtând denumirea de Magistrala 5 „Drumul Taberei – Pantelimon”, indicatori rezultaţi prin cumularea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi ai Hotărârii de Guvern nr. 1419 din 04.11.2008 şi ai Hotărârii de Guvern nr. 525 din 23.09.2008;
  • Strategia de abordare a investiției (secțiuni de proiectare / execuție lucrări / puneri în funcțiune PIF), bazată pe cerințele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov și POIM 2014 – 2020;
  • Finanţarea obiectivului de investiţii, care se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din sursele proprii ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX S.A.” şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Puteți accesa aici anexa proiectului de HG

Informație de pe pagina web mt.ro unde puteți descărca instrumentul de motivare si proiectul de HG.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj