Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 482/1999 privind înființarea Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX” – S.A.

Logo_MTPe 06 septembrie 2018 a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 482/1999 privind înființarea Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX” – S.A.”.  Data limită pentru primirea de propuneri/observații este 17.09.2018

Strategia pe termen lung a transportului cu metroul pune în prim plan cetățeanul și nevoia sa de siguranță, de mediu curat și sănătos, ținând cont în același timp de exigențele economice pe care un astfel de serviciu de transport trebuie să le îndeplinească.
Având în vedere că la acest moment există hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești prin care se impun obligații de plată în cuantum de 188.354 mii lei în cadrul obiectivului de investiții Magistrala V de metrou secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Operă), și ținând cont că executarea silită a sumelor datorate conform titlurilor executorii prin înființarea de poprire pe contul de venituri proprii ale societății Metrorex poate bloca activitatea acesteia cu consecințe grave asupra activității de transport călători cu metroul (metroul transportă zilnic circa 600.000 călători), dar și de încetinire și chiar stagnare a ritmului de realizare a lucrărilor la obiectivele de investiții ale Metrorex, este necesară reglementarea de urgență pentru asigurarea surselor de finanțare necesare acoperirii acestor obligații de plată impuse de instanțele judecătorești.
Față de cele de mai sus, se impune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 482/1999 privind înființarea Societății de Transport cu Metroul București ”Metrorex” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 24 iunie 1999, cu introducerea unor alineate noi la articolul 7 în care să se prevadă destinația sumelor primite de Metrorex S.A. de la bugetul de stat.

Textul proiectului Hotărârii de Guvern:

„Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

            Articol Unic – Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 privind înființarea Societății de Transport cu Metroul București ”Metrorex” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 24 iunie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

            Art. 7 se modifică și se completează după cum urmează:

(1)       Investițiile pentru realizarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii și materialului rulant se finanțează de la bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile (FEN) și/sau din credite garantate de stat și rambursate de la bugetul de stat. Aceleași prevederi se aplică și pentru obiectivele de protecție civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex.

(2)       Metrorex beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru:

  1. a) Rambursări de credite, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, contractate de Metrorex cu destinația realizării investițiilor prevăzute la alin. (1) și garantate de stat;
  2. b) Stingerea obligațiilor Metrorex stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale, care constituie titluri executorii, aferente investițiilor prevăzute la alin. (1), fără existența culpei companiei.

(3)       De la bugetul de stat se reconstituie plățile efectuate din veniturile proprii ale societății prevăzute la art. 5 alin. (2) care au determinat cheltuieli suplimentare stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale în cadrul proiectelor de investiții finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile.

Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe pagina web a MT.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj