Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Logo_MTMinisterul transporturilor a publicat pe 27.07.2018 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european. Data limita pentru primirea observațiilor, propunerilor este 07.08.2018.

Prin proiectul de act normativ, se au în vedere următoarele :
– completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 09.11.2016, în vederea transpunerii corecte și complete în legislația națională a Directivei 2012/34/UE, conform scrisorii de punere în întârziere nr. C(2017)8126 final/08.12.2017 a Comisiei Europene ;
– transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2016/2370 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare.
Prin prezenta lege se introduc noi cerințe, menite să asigure independența administratorului de infrastructură. Statele membre trebuie să aibă libertatea de a alege între diferite modele organizaționale, de la separarea structurală totală la integrarea verticală, sub rezerva unor garanții corespunzătoare, care să asigure imparțialitatea administratorului de infrastructură în ceea ce privește funcțiile esențiale, gestionarea traficului și planificarea întreținerii. Statele membre trebuie să se asigure că, în limitele de tarifare și de alocare în vigoare, administratorul de infrastructură se bucură de independență organizațională și decizională în ceea ce privește funcțiile sale esențiale.
Adoptarea deciziilor de către administratorii de infrastructură în ceea ce privește alocarea traselor și în ceea ce privește tarifarea infrastructurii reprezintă funcții esențiale pentru a garanta un acces echitabil și nediscriminatoriu la infrastructura feroviară, astfel încât să existe garanții stricte pentru a se evita orice abuz de influență asupra deciziilor luate de administratorul de infrastructură referitoare la astfel de funcții. Aceste garanții trebuie să fie adaptate structurile diferite de guvernanță ale entităților feroviare.
Organismele de reglementare ar trebui să coopereze pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară și să coopereze în ceea ce privește chestiunile legate de serviciile feroviare internaționale sau de infrastructura feroviară binațională care necesită decizii din partea a două sau mai multe organisme de reglementare, cu scopul de a-și coordona procesul decizional, pentru a evita insecuritatea juridică și pentru a asigura eficiența serviciilor feroviare internaționale.

Textul proiectului de lege poate fi descărcat aici. Expunerea de motive poate fi accesata de pe pagina web a MT. In prezent anexa nu poate fi descărcată de pe pagina web MT. Speram ca MT va face accesibila si anexa, in urma demersului nostru.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj