Proiectul de OMT pentru modificarea Anexei la OMT nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători.

Logo_MTPe data de 30.09.2019 MT a publicat pentru dezbatere publică ” Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători.” Data limită pentru primirea de propuneri/observații este 11.10.2019.

În conformitate cu prevederile art. II din O.U.G. nr. 57/2011 tarifele de transport feroviar de călători se ajustează în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor.

,,Art. II. – (1) Tarifele de călătorie cu metroul şi de transport feroviar de călători vor fi ajustate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii.”

Astfel, tariful tichetului de rezervare a locului a fost aprobat prin OMT nr. 1050/ 20 august 2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători la valoarea de 4,00 lei / loc, la tren de rang Regio sau Interregio, clasa 1 sau clasa a 2-a, orice zonă kilometrică tarifară, având inclusă cota TVA de 24%. Prin ajustările cotei TVA de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 respectiv 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017, în prezent valoarea tarifului tichetului de rezervare loc este 3,90 lei / loc.

Pe cale de consecință, în acest moment, ţinând cont de evoluţia pieței de transport feroviar, se apreciază ca necesar şi oportun ajustarea tarifului de rezervare a locului, urmând ca pentru restul tarifelor de deservire generală să se realizeze o analiză pentru noul mers tren.

Față de cele prezentate și având în vedere că tariful tichetului de rezervare nu s-a modificat din anul 2013 dar și faptul că pentru călătoriile pe distanțe lungi este necesar asigurarea locurilor rezervate considerăm oportun modificarea tarifului tichetului de rezervare loc în sensul majorării acestuia la valoarea de 5,00 lei / loc, la tren de rang Regio sau Interregio, clasa 1 sau clasa a 2-a, orice zonă kilometrică tarifară, cu TVA inclus.

Textul proiectului prevede:

  • Art. 1.  Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. nr. 531 din 22 august 2013, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  • Art. 2.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la  data de 1 noiembrie 2019.

Anexa la OMT poate fi accesata aici.

Sursa mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj