Proiectul de OMT pentru modificarea condițiilor pentru acordarea călătoriilor gratuite

Logo_MTPe 06 ianuarie 2019  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea pct.3, pct.6, pct.8, pct.14 și pct.16 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, şi a pct.3, pct.6, pct.8, pct.14 și pct.16 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 17.02.2018.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, salariaţii grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi ai grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, lista acestora fiind cuprinsă în anexa nr.1 la ordonanţă.

Conform prevederilor art.15 din aceeaşi ordonanţă, în cazul schimbării denumirii unităţilor, Ministerul Transporturilor va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului transporturilor.

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat ca urmare a solicitărilor primite de la Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași cu actul nr.5576/14.12.2018, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”- Departamentul pentru Învățământul Tehnic și de Transporturi cu actul nr.491/20.12.2018, Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” Timișoara cu actul nr.53/15.01.2019 și Liceului Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria cu actul nr.108/16.01.2019, în baza Ordinelor ministrului educației naționale nr.5095/14.09.2018, nr.4491/27.08.2018, nr.5135/24.09.2018, nr.5074/11.09.2018 și nr.5165/28.09.2018

Instrumentul de motivare de pe pagina web a MT.

Textul proiectului de hotărâre cuprinde

Art. I. –  Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.766 în 20 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 2. ,,3. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Timișoara.”
 3. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 4. ,,6. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Oradea.”
 5. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 6. ,,8. Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași.”
 7. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 8. ,,14. Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Roșiori de Vede.”
 9. Punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,16. Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria.”

            Art. II. – Anexa nr. 1.2 la  Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere,  gestionare şi folosire a  legitimațiilor   de călătorie  pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1697/2012  pentru   aprobarea   metodologiilor  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei Guvernului  nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.149 şi 149 bis din 18 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 2. ,,3. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Timișoara.”
 3. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 4. ,,6. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Oradea.”
 5. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 6. ,,8. Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași.”
 7. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 8. ,,14. Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Roșiori de Vede.”
 9. Punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,16. Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria.”

             Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU INTERIMAR

ROVANA PLUMB

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj