Proiectul de OMT pentru modificarea OMT nr. 974 din 25 mai 2018

Logo_MTPe 27 decembrie 2018  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 974 din 25 mai 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidențiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 07.01.2018.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu modificările ulterioare, care stabilesc că:

„(31) ………. . După aprobarea actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor actelor adiţionale încheiate şi normelor metodologice privind calculul, evidenţierea şi acordarea compensaţiei de serviciu public, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor”,

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora,

„(6) Metodologia de calcul, evidenţiere şi acordare a compensaţiei de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

În vederea desfășurării în bune condiții a transportului feroviar public de călători, se impune asigurarea cadrului legal pentru stabilirea și acordarea compensației aferente operatorilor de transport feroviar de călători.

Textul proiectului poate fi accesat aici și instrumentul de motivare pe pagina web a MT.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj