Proiectul de OMTIC privind aplicarea Reg. UE 2018/545 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor

logo MTICPe data de 30.03.2020 a fost publicat pe site-ul MTIC, pentru consultare publică, ”Proiectul de OMTIC privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 10.04.2020.

Ca urmare a emiterii Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) din Pachetul IV Feroviar – Pilonul Tehnic, respectiv a transpunerii acesteia în România prin Hotărârea Guvernului nr.108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, se asigură condiții uniforme pentru armonizarea autorizației de tip a vehiculelor și/sau a autorizației de introducere pe piață a vehiculelor în Uniunea Europeană și să favorizeze colaborarea dintre toate părțile implicate în procesul de autorizare a vehiculelor.

În temeiul acestei directive, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797.

Аcest regulament instituie, aşa cum arată şi titlul, modalităţi practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare, respectiv stabileşte o serie de cerinţe care trebuie respectate de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, autorităţile naţionale de siguranţă din statele membre UE, entităţile de autorizare, administratorii de infrastructură şi solicitanţii de autorizaţie.

În România, responsabilă cu autorizarea vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare, respectiv cu aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 este Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER, în calitate de autoritate naţională de siguranţă, atunci când zona de operare a vehicului este pe căile ferate din România sau părţi ale acesteia, precum şi pentru sprijinirea Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate, atunci când aceasta acţionează ca entitate de autorizare.

În acest sens, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română trebuie să emită un Ghid pentru gestionarea emiterii autorizaţiei de tip a vehiculului şi/sau autorizaţiei de introducere pe piaţă a vehiculului, pe care îl publică pe site-ul propriu www.afer.ro/asfr.  

În procesul de autorizare, atunci când este necesar, pentru obţinerea unor dovezi documentare cu privire la compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi căile ferate din România sau părţi ale acesteia, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română emite o autorizaţie temporară unui solicitant pentru utilizarea vehiculului în vederea realizării de teste pe zona de utilizare a acestuia, iar Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – în calitate de administrator a infrastructurii asigură, în mod nediscriminatoriu pentru toţi solicitanţii, condiții pentru desfășurarea acestor teste.

Ca urmare a emiterii acestui proiect de ordin, OMT nr. 744/2013 privind condițiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate inițial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România şi OMT nr. 648/2015 privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România se abrogă.

Puteți accesa aici proiectul de ordin. Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe site-ul MTIC

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj